<br /> Sursă foto: Arhivele Naționale ale României

România era prima țară al cărui șef de stat făcea o vizită oficială la Societatea Națiunilor din Geneva. În mai 1924, regele Ferdinand însoțit de regina Maria, ministrul de Externe al României – I.G. Duca și ministrul plenipotenţiar al României la Berna – Nicolae Petrescu-Comnen au făcut o vizită oficială la sediul Secretariatului Ligii Națiunilor pentru a reafirma în fața tuturor reprezentanțiilor națiunilor intențiile pacifice ale statului român.

<br /> Sursă foto: Arhivele Naționale ale României

Delegația română a fost primită la Consiliul Municipal de către Sir Arthur Drumond și Albert Thomas, directorii celor două secțiuni ale Ligii Națiunilor. Au fost întâmpinați de populație cu multă bucurie și vervă. Au fost conduși solemn la primărie și primiți ceremonios de către oficialitățile din Elveția. Populația a ovaționat, a aplaudat și a aruncat flori la trecerea reginei Maria. De la primărie au mers la Secretariatul Ligii Națiunilor unde au susținut poziția României în menținerea păcii mondiale.

<br /> Sursă foto: Arhivele Naționale ale României

În 10 ianuarie 1920 a luat ființă Societatea Națiunilor sau Liga Națiunilor. A fost prima organizație internațională de securitate înființată în urma Tratatului de la Versailles care a pus capăt Primului Război Mondial. Ideea fondării Ligii Națiunilor i-a aparținut președintelui american Woodrow Wilson și a rămas în istorie prin idealurile și încercarea de a înlocui „dreptul forței cu forța dreptului”.  Organizația a fost fondată de 42 de state și a avut ca obiective principale dialogul și cooperarea între state pentru promovarea dezarmării, prevenirea războaielor prin intermediul securității colective, rezolvarea disputelor între națiuni prin negociere și diplomație.

Pin It on Pinterest

Share This